0
Obsah poptávkového košíku
Přihlásit
Jméno
Heslo

Kontakt
Web

Podmínky

R E K L A M A Č N Í   Ř Á D

 

MEDESA s.r.o.

Na Vyšehradě 1092

572 01 Polička

 

 

Reklamace:

1.     Předmětem reklamace je:

·          zboží dodané společností MEDESA s.r.o. (dodání odlišného zboží či odlišného množství zboží, než které si zákazník objednal, dodání vadného zboží, dodání zboží v pozdním termínu)

·          kvalita poskytnutých servisních služeb a splnění termínu provedení opravy .

·          kvalita služeb kalibrační laboratoře a splnění termínu provedení kalibrace .

2.     Vznikne-li důvod k reklamaci na produkty služby nebo služby dodané společností MEDESA s.r.o., je nezbytné, aby kupující uplatnil reklamaci písemně prostřednictvím reklamačního protokolu na adresy:

·          MEDESA s.r.o., Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička nebo

·          MEDESA s.r.o., Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany u Prahy

nebo

·          elektronicky e-mailem na adresu:  reklamace@medesa.cz

·          faxem na čísle +420 461 723 560

·          osobně/telefonicky obchodnímu reprezentantovi, pracovníkovi logistiky nebo servisnímu technikovi

3.     Termíny uplatnění reklamace:

·          zboží dodané společností MEDESA s.r.o. - dle záručních podmínek výrobce, maximálně 2 roky od prodeje, spotřební materiál standardně do 3 pracovních dnů po obdržení - jedná se o chybně dodané nebo jinak nevyhovující zboží (ostatní případy jsou řešeny individuálně po dohodě s ředitelem společnosti MEDESA).

·          kvalita poskytnutých servisních služeb – do 30 kalendářních dnů od převzetí opravy uživatelem , 6 měsíců na náhradní díly

·          kvalita služeb kalibrační laboratoře – 3 měsíce od provedení kalibrace

4.     Při uplatnění reklamace zboží musí zákazník předložit doklad o koupi (tj. faktura nebo dodací list), u poskytnuté služby potvrzený zakázkový list.

5.     Lhůta pro vyřízení reklamace se stanovuje na 30 kalendářních dní. Lhůta počíná běžet dnem obdržení reklamace. V případě, že nelze vyřídit reklamaci z vážného důvodu v uvedené lhůtě, bude zákazník o této skutečnosti písemně informován ředitelem společnosti nebo pověřeným pracovníkem.

 

Stížnosti:

Možné stížnosti, námitky a doporučení vztahující se k činnosti společnosti MEDESA s.r.o. mohou podávat zákazníci jako reklamace.

Oprávnění k přijetí stížnosti zákazníků mají všichni pracovníci společnosti, kteří jsou povinni je následně předat osobám odpovědným za jejich řešení. Stížnosti vyřizuje příslušný vedoucí pracovník, případně ředitel.

Lhůta pro vyřízení stížnosti se stanovuje na 30 kalendářních dní. Lhůta počíná běžet dnem obdržení stížnosti. V případě, že nelze vyřídit stížnost z vážného důvodu v uvedené lhůtě, bude zákazník o této skutečnosti písemně informován ředitelem společnosti

 

Neuznání reklamace:

Bude-li reklamace výrobcem zamítnuta, tj. nebude uznána, klient se může obrátit přímo na výrobce nebo řešit reklamaci právní cestou.

 

 

Reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i dalších obecně závazných právních předpisů.

 

 

 

Dne 1. 1. 2015                                                      Otakar Klepárník, ředitel společnosti